Круши / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

 • - - 2008401100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - 2008401100 20: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008401100 30: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
 • - - - - - 2008401100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - 2008401900 80: Други
 • - - - - 2008402100 10: Други
 • - - - - - 2008402100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - 2008402900 80: Други
 • - - - 2008403100 10: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - 2008403100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
 • - - - - 2008403900 80: Други
 • - - 2008405100 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - 2008405100 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008405100 80 (2/0) : С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
 • - - - - 2008405900 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008407100 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - 2008407100 80 (2/0) : С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
 • - - - - 2008407900 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008409000 80 (2/0) : Без прибавка на захар