Други / Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители.

 • - - 0811901100 10 (0/1) : С добавка на захар или други подсладители
 • - - - 0811901100 20: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
 • - - - - 0811901100 80: Тропически плодове и черупкови тропически плодове
 • - - - - 0811901900 80 (2/1) : Други
 • - - - 0811903100 10: Други
 • - - - - 0811903100 80: Тропически плодове и черупкови тропически плодове
 • - - - - 0811903900 80 (2/0) : Други
 • - - 0811905000 10: Други
 • - - - 0811905000 80: Боровинки от вида Vaccinium myrtillus
 • - - - 0811907000 80: Боровинки от видовете Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium
 • - - - 0811907500 10: Череши
 • - - - - 0811907500 80: Вишни (Prunus cerasus)
 • - - - - 0811908000 80: Други
 • - - - 0811908500 80 (0/6) : Тропически плодове и черупкови тропически плодове
 • - - - 0811909500 80 (5/3) : Други