Черупкови тропически плодове; смеси, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически черупкови плодове.

  • - - - - - 2008199230 80: съдържащи лешници
  • - - - - - 2008199280 80: Други