Други / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Dansk 7 Deutsch 31 English 2 Suomi 8 Français 6 Nederlands 3 Polski 6 Português 9

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - 2008996791 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - 2008996795 80: смокини
  • - - - - - - 2008996799 80: Други