Смеси от сокове / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

Français 1

 • - - 2009901100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 67
 • - - - 2009901100 20: Смеси от сок от ябълки и сок от круши
 • - - - - 2009901100 80 (2/0) : Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло
 • - - - - 2009901900 80: Други
 • - - - 2009902100 10: Други
 • - - - - 2009902100 80 (6/0) : Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
 • - - - - 2009902900 80 (2/0) : Други
 • - - 2009903100 10: Със стойност Брикс, непревишаваща 67
 • - - - 2009903100 20: Смеси от сок от ябълки и сок от круши
 • - - - - 2009903100 80: Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
 • - - - - 2009903900 80: Други
 • - - - 2009904100 10: Други
 • - - - - 2009904100 20: Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
 • - - - - - 2009904100 30: Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от ананас
 • - - - - - - 2009904100 80: Съдържащи прибавена захар
 • - - - - - - 2009904900 80: Други
 • - - - - - 2009905100 10: Други
 • - - - - - - 2009905100 80 (2/0) : Съдържащи прибавена захар
 • - - - - - - 2009905900 80 (2/0) : Други
 • - - - - 2009907100 10: Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
 • - - - - - 2009907100 20: Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от ананас
 • - - - - - - 2009907100 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
 • - - - - - - 2009907300 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
 • - - - - - - 2009907900 80: Несъдържащи прибавена захар
 • - - - - - 2009909200 10: Други
 • - - - - - - 2009909200 20: С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
 • - - - - - - - 2009909200 80: Смеси от сокове от тропически плодове
 • - - - - - - - 2009909400 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2009909500 10: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
 • - - - - - - - 2009909500 80: Смеси от сокове от тропически плодове
 • - - - - - - - 2009909600 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2009909700 10: Несъдържащи прибавена захар
 • - - - - - - - 2009909700 80: Смеси от сокове от тропически плодове
 • - - - - - - - 2009909800 80 (2/0) : Други