Само студеновалцовани / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина, по-малка от 600 mm.

Čeština 2 Deutsch 3

  • - - - 7226920010 80: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - 7226920090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm