Други / Покрити по друг начин / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, плакирани или покрити.

Deutsch 3 Polski 2

  • - - - 7212509011 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7212509011 80: Посребрени, позлатени, платинирани или емайлирани
  • - - - - 7212509013 10: Други
  • - - - - - 7212509013 80: Само повърхностно обработени
  • - - - - - 7212509019 80: Други
  • - - - 7212509090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm