Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити.

Deutsch 1

  • - - 7209902000 80: Перфорирани
  • - - 7209908000 80 (2/0) : Други