Покалаени и печатани / Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити.

  • - - - 7210904010 80: Само повърхностно обработени, в това число и чрез плакиране или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - 7210904090 80: Други