Други / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина, по-малка от 600 mm.