Само горещовалцовани / Други / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина, по-малка от 600 mm.

  • - - - - 7226191010 80: Плакирани или покрити продукти
  • - - - - 7226191090 80: Други