С дебелина, превишаваща 10 mm.

  • - - - 7219211000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7219219000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел