С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm.

  • - - - 7208521000 80: Валцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, с широчина, непревишаваща 1|250|mm
  • - - - 7208529100 10: Други, с широчина
  • - - - - 7208529100 80 (2/0) : 2|050|mm или повече
  • - - - - 7208529900 80: По-малка от 2|050|mm