Други / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина 600 mm или повече.

  • - - - 7225191000 80 (2/0) : Горещовалцовани
  • - - - 7225199000 80: Студеновалцовани