Плотери / Чертожни маси и машини, дори автоматични.

Čeština 1 Deutsch 1

Изделието представлява плотер – автоматизирана…

Изделието представлява плотер – автоматизирана чертожна маса. Използва се в шевната промишленост за разпечатване на кройки и чертежи.

Хартията се подава автоматично, а данните за чертежите се получават чрез USB или мрежова RJ-45 връзка.

Изделието работи с 4 печатащи глави. Максималната широчина на чертане е 1850 mm. Максималната скорост на разпечатване е 140 кв.м. на час.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ИЗМЕРВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ