Други / Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за строителството, различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст.

Nederlands 1

  • - - 6902900010 80: Огнеупорни тухли с - дължина на ръба над 300 mm и - тегловно съдържание на TiO@2 не повече от 1% - тегловно съдържание на Al@2O@3 не повече от 0,4% - изменение на обема по-малко от 9% при 1700 °C
  • - - 6902900090 80: Други