С плътност, превишаваща 0,8 g/cm$3.

  • - - - 4411921000 80: Без механична обработка и без повърхностно покритие
  • - - - 4411929000 80: Други