С плътност, превишаваща 0,5 g/cm$3, но непревишаваща 0,8 g/cm$3.

  • - - - 4411931000 80: Без механична обработка и без повърхностно покритие
  • - - - 4411939000 80: Други