С плътност, непревишаваща 0,5 g/cm$3.

  • - - - 4411941000 80: Без механична обработка и без повърхностно покритие
  • - - - 4411949000 80: Други