Други / Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm.

Deutsch 6

  • - - 5404901000 80: От полипропилен
  • - - 5404909000 80 (2/0) : Други