С линейна плътност 833,3 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 12).

  • - - - - 5306101010 80: Прежди от лен (различни от преждите от дреб) за производство на усукани или корд (многократно пресукани) прежди за връзки за обувната промишленост
  • - - - - 5306101090 80: Други