От рипсени кадифета и от рипсени плюшове, разрязани.

Deutsch 1

  • - - - - - - 6204623310 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - - 6204623390 80: Други