Измерващи не повече от 30 kg.

  • - - - 8423812100 10: Използващи електронни средства за измерване на тежести
  • - - - - 8423812100 80: Автоматични уреди за контрол, функциониращи чрез сравняване с предварително определено тегло, включително механични тегловни сортировачки
  • - - - - 8423812300 80: Апарати и инструменти за претегляне и етикетиране на опаковани стоки
  • - - - - 8423812500 80: Везни за магазини
  • - - - - 8423812900 80: Други
  • - - - 8423818000 80: Други