3 mm или повече, но по-малка от 6 mm.

Deutsch 1

  • - - - - - 7606119310 80: Ламарини и листове, маркирани със специфичен фабричен номер, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - 7606119390 80: Други