2 050 mm или повече / С дебелина, превишаваща 10 mm.

  • - - - - - 7208519110 80: От нелегирани стомани, с изключение на инструментални стомани
  • - - - - - 7208519190 80: Други