Съдържащи тегловно 50 % или повече, но по-малко от 75 % млечни продукти.

Deutsch 1 Polski 1 Slovenščina 1

  • - - - - - - - 2309903510 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
  • - - - - - - - 2309903590 80: Други