20 l или повече, но непревишаваща 50 l.

  • - - - - 7311001310 80: Съдове за херметизация, от желязо или стомана, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7311001390 80: Други