Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4.

Italiano 1

  • - - - 5211520010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5211520090 80: Други