Други / Повърхностноактивни препарати.

Čeština 1 Deutsch 45 English 3 Español 1 Français 15 Nederlands 1 Slovenčina 2 Svenska 2

Повърхностно активен препарат, състоящ се…

Повърхностно активен препарат, състоящ се от амфотерно повърхностно активно вещество (ПАВ), натриев хлорид и консервант.

Съгласно представената информация ще се използва в козметичната индустрия при производството на шампоани и не е представен в опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СМЕСИ ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Повърхностно активен препарат, състоящ се…

Повърхностно активен препарат, състоящ се от нейоногенно повърхностно активно вещество (ПАВ), свободен диетаноламин и глицерин.

Съгласно представената информация ще се използва в козметичната индустрия при производството на шампоани и не е представен в опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СМЕСИ ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО