С външна повърхност от пластмаси или от текстилни материали.

Deutsch 20 English 3 Suomi 1 Français 1

  • - - - 4202121100 10: От пластмасови листове
  • - - - - 4202121100 80: Куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни
  • - - - - 4202121900 80: Други
  • - - - 4202125000 80 (0/1) : От формован пластмасов материал
  • - - - 4202129100 10: От друг материал, включително от вулканфибър
  • - - - - 4202129100 80 (2/0) : Куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни
  • - - - - 4202129900 80 (2/0) : Други