С квадратна форма, с повърхност, превишаваща 0,3 m$2, но непревишаваща 1 m$2.

  • - - 5704200010 80: Ръчно изработени
  • - - 5704200090 80: Други