От естествен или синтетичен, агломериран диамант.

  • - - - 6804210020 80: Дискове - от синтетични диаманти, които са агломерирани с метална сплав, керамична сплав или пластмасова смес, - със свойството да се самозаточват чрез постоянно отделяне на диамантите, - подходящи за абразивно рязане на полупроводникови пластини, - със или без отвор в центъра, - със или без държач - с тегло не повече от 377 g за един брой и - с външен диаметър не по-голям от 206 mm
  • - - - 6804210090 80: Други