Експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти, дори смесени помежду си.

Deutsch 1

  • - - 6806201000 80: Експандирани глини
  • - - 6806209000 80: Други