Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилните превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

Čeština 1 Deutsch 2 English 6 Français 2

  • - - - 8708301020 80: Задвижвано от двигател устройство за задействане на спирачки: - с номинално напрежение 13,5 V (±0,5V) и - механизъм със сачмено-винтова двойка за управление на налягането на спирачната течност в главния цилиндър, предназначено за използване при производството на електрически моторни превозни средства
  • - - - 8708301040 80: Тяло на дискова спирачка в изпълнение BIR ("Ball in Ramp") или EPB ("Electronic Parking Brake") или само с хидравлична функция, съдържащо функционални и монтажни отвори и водещи нарези, от вид, използван в производството на стоки от глава 87
  • - - - 8708301050 80: Спирачка за паркиране от барабанен тип: - действаща в диска на работната спирачка, - с диаметър 170 mm или повече, но ненадвишаващ 195 mm използвана в производството на моторни превозни средства
  • - - - 8708301060 80: Спирачни накладки от органични вещества без азбест(NAO) със закрепен към подложката на накладката фрикционен материал, за използване в производството на стоки по глава 87
  • - - - 8708301070 80: Спирачен апарат от сферографитен чугун за дискови спирачки, от вида, използван в производството на стоки от глава 87
  • - - - 8708301090 80: Други