От царевица / Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения.

  • - - - 1103131000 80: С тегловно съдържание на мазнини, по-малко или равно на 1,5 %
  • - - - 1103139000 80: Други