Продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg.

Čeština 1 Deutsch 8 English 3 Suomi 1 Lietuvių 4 Latviešu 18 Nederlands 3 Polski 14 Română 9

  • - - 3105100010 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 %, несъдържащи фосфор и калий
  • - - 3105100020 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P₂0₅ и/или калий, изчислено като K₂O, по-малко от 3 %
  • - - 3105100030 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 и/или калий, изчислено като K@2O 3 % или повече, но по-малко от 6 %
  • - - 3105100040 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 и/или калий, изчислено като K@2O 6 % или повече, но по-малко от 9 %
  • - - 3105100050 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 и/или калий, изчислено като K@2O 9 % или повече, но непревишаващо 12 %
  • - - 3105100090 80: Други