Други / С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства.

  • - - - - 7007218010 80: Предни стъкла, без рамка, за гражданската авиация
  • - - - - 7007218090 80: Други