Покриващи глезена, но непокриващи коляното.

  • - - - 6401921000 80: С горна част от каучук
  • - - - 6401929000 80: С горна част от пластмаси