Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван, за покриви или за прозорци, с вграден електродвигател, с мощност, непревишаваща 125 W.

  • - - - 8414510010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8414510090 80: Други