Покрити с хром или с никел / Покрити по друг начин.

Deutsch 2

  • - - - 7212503011 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7212503011 80: Само повърхностно обработени
  • - - - - 7212503019 80: Други
  • - - - 7212503090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm