Полиетиленгликоли / Други полиетери.

  • - - - - 3907201110 80: Поли(етилен оксид) със средно бройно молекулно тегло (M@n) 100 000 или повече
  • - - - - 3907201120 80: Бис[метоксиполи[етилен гликол)]-малеимидопропионамид, химически модифициран с лизин, със средно бройно молекулно тегло (M@n) 40 000
  • - - - - 3907201160 80: Препарат, съдържащ: - α-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил) -4-хидроксифенил] -1-оксопропил] -ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил) (CAS RN 104810-48-2) и - α-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропил] -ω-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил] -1-оксопропрокси]поли(окси-1,2-етандиил) (CAS RN 104810-47-1)
  • - - - - 3907201190 80: Други