Линеен полиетилен / Полиетилен с относителна плътност, по-малка от 0,94.

Čeština 1 Deutsch 4 Français 1

  • - - - 3901101020 80: Линеен полиетилен-1-бутен с висок индекс на стопилка и ниска плътност / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) под формата на прах, с - индекс на стопилка (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min или повече, но не повече от 24 g / 10 min и - плътност (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 или повече, но не повече от 0,926 g/cm3 и - температура на размекване по Vicat най-малко 94 °С
  • - - - 3901101040 80: Линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) под формата на прах, със: - не повече от 5 тегловни % съмономер, - индекс на стопилка 15 g/10 min или повече, но не повече от 60 g/10min и - плътност 0,922 g/cm$3 или повече, но не повече от 0,928 g/cm$3$
  • - - - 3901101090 80: Други