От полимери на етилена / Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин.

Čeština 1 Deutsch 12 Polski 2 Română 1

  • - - 3916100010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3916100090 80: Други