Други / Лепила на базата на полимери от № 3901 до 3913 или на каучук.

Deutsch 5 English 2 Slovenčina 1

Готово контактно лепило на базата на каучукова…

Готово контактно лепило на базата на каучукова смес. Съдържат се специални добавки и разтворители - ацетон, хексан, толуен и ксилен.

Представено в опаковки от 5 US галона.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРИГОТВЕН ДОБАВКИ ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ РАЗТВОРИТЕЛИ АДХЕЗИВИ