Други / Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав.

  • - - 2830901100 80: Калциеви; антимонови или железни сулфиди
  • - - 2830908500 80: Други