Други / Полиуретани / Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми.

Deutsch 7 Español 1 Nederlands 12 Polski 10

  • - - - 3909509010 80: Течен водоразтворим фотополимер, втвърдяващ се под въздействието на UV лъчи, състоящ се от смес, съдържаща тегловно:  - 60 % или повече двуфункционални акрилат-полиуретанови олигомери и - 30 % (± 8 %) монофункционални и трифункционални  (мет)акрилати, и - 10 % (± 3 %) хидроксил функционализирани монофункционални (мет)акрилати
  • - - - 3909509020 80: Препарат, съдържащ тегловно: - 14 % или повече, но не повече от 18 % етоксилиран полиуретан, модифициран с хидрофобни групи, - 3 % или повече, но не повече от 5 % ензимно модифицирано нишесте, и - 77 % или повече, но не повече от 83 % вода
  • - - - 3909509030 80: Препарат, съдържащ тегловно: - 16 % или повече, но не повече от 20 % етоксилиран полиуретан, модифициран с хидрофобни групи, - 19 % или повече, но не повече от 23 % диетилен гликол бутилов етер, и - 60 % или повече, но не повече от 64 % вода
  • - - - 3909509040 80: Препарат,съдържащтегловно: - 34 % или повече, но не повече от 36 % етоксилиран полиуретан, модифициран с хидрофобни групи, - 37 % или повече, но не повече от 39 % пропиленгликол,и - 26 % или повече, но не повече от 28 % вода
  • - - - 3909509090 80 (0/1) : Друг