Други / Полиуретани / Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми.

  • - - - 3909509010 80: Течен водоразтворим фотополимер, втвърдяващ се под въздействието на UV лъчи, състоящ се от смес, съдържаща тегловно:| -|60|% или повече двуфункционални акрилат-полиуретанови олигомери и -|30|% (±|8|%) монофункционални и трифункционални| (мет)акрилати, и -|10|% (±|3|%) хидроксил функционализирани монофункционални (мет)акрилати
  • - - - 3909509020 80: Препарат, съдържащ тегловно: -|14|% или повече, но не повече от 18|% етоксилиран полиуретан, модифициран с хидрофобни групи, -|3|% или повече, но не повече от 5|% ензимно модифицирано нишесте, и -|77|% или повече, но не повече от 83|% вода
  • - - - 3909509030 80: Препарат, съдържащ тегловно: -|16|% или повече, но не повече от 20|% етоксилиран полиуретан, модифициран с хидрофобни групи, -|19|% или повече, но не повече от 23|% диетилен гликол бутилов етер, и -|60|% или повече, но не повече от 64|% вода
  • - - - 3909509040 80: Препарат,съдържащтегловно: -|34|% или повече, но не повече от 36|% етоксилиран полиуретан, модифициран с хидрофобни групи, -|37|% или повече, но не повече от 39|% пропиленгликол,и -|26|% или повече, но не повече от 28|% вода
  • - - - 3909509090 80: Друг