Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества.

English 1 Español 2

  • - - 3904100010 80: Под формата на гранули, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3904100020 80: Поли(винил хлорид) на прах, без примеси на други вещества или мономери на винил ацетат, с: - степен на полимеризация 1 000 (± 300) мономерни звена, - коефициент на топлопроводност (К-стойност) 60 или повече, но не повече от 70, - тегловно съдържание на летливи материали под 2,00 %, - дял на задържания материал при сито със светло сечение 120µm не по- голям от 1 % тегловно, предназначен за производството на сепаратори за батерии
  • - - 3904100090 80: Други