Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества.

  • - - 3904100010 80: Под формата на гранули, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3904100020 80: Поли(винил хлорид) на прах, без примеси на други вещества или мономери на винил ацетат, с: -|степен на полимеризация 1|000|(±|300) мономерни звена, -|коефициент на топлопроводност (К-стойност) 60|или повече, но не повече от 70, -|тегловно съдържание на летливи материали под 2,00|%, -|дял на задържания материал при сито със светло сечение 120µm не по- голям от 1|% тегловно, предназначен за производството на сепаратори за батерии
  • - - 3904100090 80: Други