Други / От поли(етилентерефталат).

Deutsch 21 English 3 Français 4 Italiano 5 Nederlands 3 Slovenčina 2

 • - - - - - 3920621902 80: Kоекструдиран непрозрачен лист от поли(етилентерефталат), с дебелина 50 μm или повече, но непревишаваща 350 μm, съставен главно от слой, съдържащ въглеродни сажди
 • - - - - - 3920621908 80: Фолио от поли(етилентерефталат), непокрито с лепило, с дебелина непревишаваща 25 μm: - или само оцветен в масата, или - оцветен в масата и метализиран от едната страна
 • - - - - - 3920621912 80: Фолио само от поли(етилентерефталат), с обща дебелина непревишаваща 120 μm,съставен от един или два слоя, всеки от които съдържа изцяло в масата оцветяващ и/или UV-абсорбиращ материал, непокрито с лепило или друг материал
 • - - - - - 3920621918 80: Ламинирано фолио само от поли(етилентерефталат), с обща дебелина непревишаваща 120 μm, съставен от един слой само метализиран и един или два слоя, всеки от които съдържа изцяло в масата оцветяващ и/или UV-абсорбиращ материал, непокрито с лепило или друг материал
 • - - - - - 3920621920 80: Отразяващ полиестерен лист, релефно щампован с пирамидални фигури, предназначен за производство на защитни стикери и знаци, защитни облекла и аксесоари за тях, или училищни чанти, раници и подобни сакове
 • - - - - - 3920621938 80: Фолио от поли(етилентерефталат), с дебелина, непревишаваща 12 μm, покрито от едната страна със слой от алуминиев оксид с дебелина, непревишаваща 35 nm
 • - - - - - 3920621948 80: Листове или рула от поли(етилен терефталат): - покрит от двете страни със слой от акрилна епоксидна смола, - с обща дебелина 37 μm (± 3 μm)
 • - - - - - 3920621952 80: Фолио от поли(етилентерефталат), поли(етиленнафталат) или подобен полиестер, покрито от едната страна с метал и/или метални оксиди, съдържащо тегловно по-малко от 0,1 % алуминий, с дебелина, непревишаваща 300 μm и с повърхностно съпротивление непревишаващо 10 000 ohm(на квадрат) (определено по метод ASTM D 257-99)
 • - - - - - 3920621960 80: Филм от поли(етилентерефталат): - с дебелина не повече от 20µm, - с поне едностранно газово бариерно покритие, съставено от полимерна матрица с диспергиран силициев диоксид или алуминиев оксид с дебелина не повече от 2µm
 • - - - - - 3920621973 80: Фолио с преливащи се цветове, от полиестер и поли(метилметакрилат)
 • - - - - - 3920621976 80: Прозрачно фолио от поли(етилентерефталат): - с двустранно нанесени слоеве от органични вещества на основата на акрил с дебелина 7 nm или повече, но не повече от 80 nm, - с повърхностно напрежение 36 Dyne/cm или повече, но непревишаваща 39 Dyne/cm, - с пропускане на светлината над 93 %, - с мътност не по-висока от 1,3 %, - с обща дебелина 10 µm или повече, но не повече от 350 µm, - с широчина 800 mm или повече, но не повече от 1 600 mm
 • - - - - - 3920621999 80: Други