Цели или половин трупове / Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени.

  • - - 0202100010 80: Висококачествено месо от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - - 0202100020 80: от бизон
  • - - 0202100090 80: Други