С кръгли зърна / Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран.

  • - - - - - 1006309210 80: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5 kg
  • - - - - - 1006309220 80: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5 kg, но непревишаващо 20 kg
  • - - - - - 1006309290 80: Друг